Boetes

Het preventiebeleid van Net Brussel en de gemeenten inzake openbare netheid volstaat niet. Daarom wordt onburgerlijk gedrag bestraft met zware boetes.

Wie een overtreding begaat, zal geld neertellen!

Het preventiebeleid van Net Brussel en de gemeenten inzake openbare netheid volstaat niet. Daarom wordt onburgerlijk gedrag bestraft met zware boetes. Meest voorkomend zijn:

 • vuilniszakken buitenplaatsen buiten de toegelaten dagen/uren
 • sluikstorten
 • klein afval weggooien (sigarettenpeuken, blikjes, kauwgum, enz.)
 • urineren, behoeftes doen of spugen op de openbare weg
 • uitwerpselen van dieren
 • niet-gesorteerde of niet-conforme zakken
 • afvaltoerisme (afvalinvoer uit de 2 andere gewesten)
 • illegaal afvaltransport naar het buitenland
 • illegale afvalophaling op het grondgebied van het gewest
 • tags en graffiti
 • enz.

Procedures en sancties

Om het repressieve arsenaal van elke gemeente aan te vullen, beschikt Net Brussel over een ploeg beëdigde beambten die nagenoeg dezelfde onderzoeksmiddelen als de Politie hebben, en zelfs meer uitgebreid.

Net Brussel stuurt alle processen-verbaal door naar het parket dat:

 • de zaak strafrechtelijk vervolgt voor de correctionele rechtbank, of
 • het dossier doorschuift naar Net Brussel dat dan een administratieve boete oplegt.

WIST U DIT?

 • Onze controleurs zijn 7d/7 – 24 u/24 op pad om onburgerlijk gedrag op te sporen.
 • Betrappingen op heterdaad gaan in stijgende lijn.
 • Net Brussel organiseert gezamenlijke acties met de Politie, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), de Gewestelijke Werkgelegeheidsinspectie (GWI), de douanes, enz.
 • Onze controleurs verbaliseren afvalinbreuken die op openbare en op privéplaatsen gepleegd worden.

Tarieven van de boetes

Over het algemeen zijn inbreuken "CWetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieuisdrijven, en milieuaansprakelijkheid" strafbaar met administratieve boetes van 50 tot 62.500 euro.

De meest courante boetes

 • Niet-naleving van de sorteerverplichting geeft aanleiding tot administratieve boetes van doorgaans 75 euro.
 • Wanneer er niet alleen wordt vastgesteld dat er niet gesorteed is, maar dat er glasrecipiënten in de zak zittent, bedraagt de boete eerder 100-125 euro
 • Zakken die worden buitengezet buiten de voorziene uren voor het buitenzetten van de zakken, geven aanleiding tot administratieve boetes van 50-75 euro.
 • Op het wegwerpen van sigarettepeuken staan administratieve boetes voor 50 euro

Al deze boetes kunnen worden verhoogd met opruimings-en verwerkingskosten; deze variëren in functie van het type en de kwaliteit van het afval.

CDeze bedragen worden ter informatie gegeven, elke beslissing van administratieve boete wordt immers genomen na anlyse van alle elementen van het dossier.  

Het bedrag wordt bepaald door de ordonnantie van 25 maart betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu.