Wettelijke vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden van de website Net Brussel

Deze website van Net Brussel heeft tot doel om de toegang van het publiek te bevorderen tot informatie over de reiniging en de afvalophaling en -verwerking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook over de diensten die door Net Brussel worden geleverd. Net Brussel draagt er zorg voor dat de informatie op zijn website zo correct en actueel mogelijk is. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die daar worden aangetroffen. De website is toegankelijk voor alle internetgebruikers, ook voor gebruikers met visuele beperkingen. Net Brussel wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de website, ongeacht de duur ervan.

WETTEKSTEN

Sommige wetteksten zijn beschikbaar op deze website. Aangezien de authentieke reproductie van een officieel goedgekeurde tekst niet kan worden gewaarborgd, herinneren wij eraan dat de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad als enige rechtsgeldig zijn.

HYPERLINKS

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Net Brussel heeft geen controle over deze websites en de informatie die ze bevatten en kan bijgevolg geen enkele garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie. Net Brussel wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging van informatie op andere websites of uit andere informatiebronnen in het algemeen, waarnaar de website verwijst. Indien u een hyperlink wenst aan te maken van uw website naar de website van Net Brussel, nodigen wij u uit om eerst contact op te nemen met de webmaster van Net Brussel die u zo snel mogelijk zal informeren over de ontvankelijkheid van uw aanvraag.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel XI.164 e.v. van het Wetboek van Economisch Recht, met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten, hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren voor uw persoonlijk gebruik. Net Brussel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de website en op de informatie die erop beschikbaar wordt gesteld, met name foto's en kaarten. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo's die worden gebruikt op onze website worden gebruikt met de toestemming van hun eigenaren. Deze kunnen zijn beschermd door eigendomsrechten. Zij mogen derhalve niet zonder hun toestemming worden gebruikt.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het privacybeleid van Net Brussel is hier toegankelijk : klik hier.