Wetgeving

U vindt hierna de verschillende teksten over de oprichting en de werking van Net Brussel.

Sommige teksten betreffen de opdrachten van het Agentschap en zijn interventie bij de bevolking, andere betreffen zijn interne werking (statuut van het personeel, kader, tuchtstelsel).

Reglementaire teksten van toepassing op Net Brussel.

1) OPRICHTING EN OPDRACHTEN VAN HET AGENTSCHAP

2) AFVALPREVENTIE EN -BEHEER

3) BEVOEGDHEDEN LEIDEND-AMBTENAAR / ADJUNCT-LEIDEND-AMBTENAAR

4) PERSONEELSPLAN

5) TAALKADER

6) ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK STATUUT

7) REGLEMENT VAN HET PERSONEEL

8) TUCHTSTATUUT 

9) WEDDESCHAAL EN FINANCIËLE VOORDELEN

10) STATUUT VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL

11) DIVERSITEIT EN GENDER

12) INDISPONIBILITEITSSTELLING VOORAFGAAND AAN DE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD

13) GEGEVENBESCHERMING

Het Agentschap is onderworpen aan het algemene stelsel van bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in:

Verder beschikt het Agentschap over de machtiging voor toegang tot het Rijksregister om twee van zijn opdrachten te vervullen:
1. Onze opdracht van preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, zoals vastgelegd door het koninklijk besluit:

2. Onze opdracht van afvalophaling en -verwijdering, binnen de grenzen van de machtiging van de Beraadslaging RR nr. 27/2018 van 16 mei 2018  van het sectorcomité van het rijksregister van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer